VILLKOR

PRISER

Priserna på sidan är inkl. installation och moms.

AVBOKNING / UTEBLIVET BESÖK

Avbokning ska ske senast 24h innan den bokade tiden. Om det sker senare (eller inte alls) så debiteras 900kr inkl. moms.

UTEBLIVEN OPTIMERING PGA. FEL PÅ FORDON

Om vi bedömer att fordonet inte bör optimeras pga. att den redan lider av fel, eller där något är i så pass dåligt skick att det finns en överhängande risk för fel, kan vi välja att inte utföra optimeringen, normalt i samband med en uppmaning om åtgärd av felet/felen. Om så sker kan vi debitera dig 500kr pga. avbrottet.

ÅTERSTÄLLNING

Om du efter en PBZ-optimering skulle vilja återställa fordonet till ursprunglig mjukvara debiterar vi ej för mjukvaran. Vår Tuning Partner kan eventuellt komma att debitera för deras verkstadstid. Hör med din aktuella återförsäljare om uppskattad kostnad för detta. Normalt är ca. 1000-1500kr inkl. moms.

Vi kan i många fall även erbjuda optimeringen genom en handhållen optimeringsdosa som du köper till. En återställning med hjälp av en sådan dosa kan du utföra själv när som helst utan extra kostnad och utan att behöva att involvera någon av våra återförsäljare.