VILLKOR

Optimering

Resultatet av en optimering är direkt knutet till skicket- och förutsättningarna som råder på fordonet i fråga. Våra optimeringskoncept förutsätter att fordonen är i väl fungerande originalskick. Om de inte är det kan det efter en optimering uppstå symptom/problem som man tidigare inte upplevde.

Som ett exempel kan vi ta en bil med en sliten koppling:

Vi kan ha en optimering som är framtagen till en originalbil med en väl fungerande koppling. Resultatet blir perfekt. 

Men på samma bil, om kopplingen vore sliten, så kan bilen upplevas fungerande när bilen är original, medan då den efter en optimering får mer vridmoment så kanske den slitna kopplingen inte längre kan hålla kraften, utan då börjar slira.

Liknande kan uppstå i andra situationer också. T.ex. sensorer som börjar bli dåliga, läckage i olika system osv.

Vi gör alltid en rad kontroller innan vi optimerar ett fordon och avbryter i regel om vi hittar problem som vi bedömer kan påverka utfallet negativt. Men vi kan inte med denna standardiserade kontrollförfarande hitta eller känna till samtliga möjliga dolda fel i fordonen.

Priser

Priserna på sidan är inklusive 25% moms.

Priserna avser fordon som är i omodifierat fullt fungerande originalskick. Om de inte är det kan det tillkomma en avgift. Kontakta oss om du har ett fordon med problem eller modifikationer innan du bokar en optimering.

Om fysiska åtgärder krävs utöver mjukvaruarbetet, t.ex. fysisk rensning av partikelfilter, fysiskt blockering av EGR-system och liknande så kan kostnad för det tillkomma.

A-traktor

Kostnad för arbete kan tillkomma utöver det som är angivet på vår hemsida. Vi tar ej ansvar för positivt utfall hos besiktningsorgan. Besiktningspersonalen i landet arbetar inte helt identiskt.

Avbokning / uteblivet besök

Avbokning ska ske senast 24h innan den bokade tiden. Om det sker senare, eller inte alls, så debiteras du 900kr inkl. moms.

Utebliven optimering pga. annat

Om ditt fordon visar sig ha fel och brister där vi gör bedömningen att en optimering inte är lämpligt att utföra, kan vi välja att avstå. Liknande kan ske ifall vi upptäcker att fordonet redan är optimerat sedan tidigare och det inte finns någon anledning att göra något mer med det. Om detta inträffar så kan vi debitera dig för den arbetstid vi fått lägga ner. Denna kostnad uppgår max till den väntade kostnaden för optimeringen.

Återställning

Om du efter en optimering skulle vilja återställa fordonet till ursprunglig mjukvara kan vi i de flesta fall erbjuda dig det mot en avgift.