FRÅGOR & SVAR

Följ guiden från startsidan och på resultatsidan så hittar du ett formulär för att beställa för just din motor.

Det går också bra att ringa oss på 018-66 63 68, eller maila oss på info@pbz.se

Våra återförsäljare hittar du på DENNA LÄNK.

Normalt brukar vi kunna ta emot din bil inom 2-3 arbetsdagar från att du beställer en optimering av ditt fordon.

Vi vill ha en dag på oss. Normalt tar vi emot fordonet på morgonen och kan leverera den färdig under eftermiddagen.

Hör av dig om du vill ha optimeringen utförd snabbare. Det kan finnas möjligheter för det.

Det finns ibland även möjlighet för att vi åker ut och utför optimeringen i fält. Kontakta oss om du är intresserad av att vi kommer ut till dig för att utföra detta. En utkörningskostnad kan tillkomma.

Väljer du Steg 2 eller 3 betalar du endast för det som står angivet för det specifika steget. Du behöver inte betala för Steg 1 när du vill köpa Steg 2.

Om du redan har köpt Steg 1 till din bil och efter en tid vill utöka till Steg 2 eller högre, så lämnar vi 1500kr rabatt på listpris för det nya steget. Denna rabatt gäller inte i samband med andra kampanjer.

Rent formellt brukar fabriksgarantier upphöra så fort man gör något med fordonet som inte är original. Dock har vi optimerat bilar sedan 2003 och har på den tiden inte haft något fall där en kund pga. en mjukvaruoptimering har fått problem med tillverkaren.

Generellt optimerar vi bilarna enbart med mjukvara. Det innebär att det normalt inte lämnas några fysiska spår av vårt arbete. För att i ett sånt läge upptäcka optimeringen krävs, så vitt vi känner till, (1) specialistkunskaper, (2) att någon aktivt letar efter en optimerad mjukvara i bilen, (3) hårdvara och program som är specialanpassat för att kunna läsa ur, avkoda och presentera mjukvaran i bilen.

Denna kompetens och/eller nödvändiga verktyg för detta finns normalt inte i verkstäderna i landet och vi misstänker att det är en stor bidragande orsak till att vi inte stött på något liknande hittills.

Så även om det finns en teoretisk risk att någon djupdyker i programvaran för att se om den är modifierad eller inte, så har vår verklighet hittills visat att den risken är minimal.

Vi sparar i vår databas alla originalfiler och optimerade filer från varje enskild optimering som vi gör. De finns tillgängliga för framtida bruk, t.ex. vid en återställning till original eller vid behov en återoptimering av samma bil.

Kontakta oss om du har några önskemål eller mot förmodan skulle stöta på några problem så ser vi till att göra allt vi kan för att snabbt och smidigt hjälpa dig.

Vi har optimerat bilar sedan 2003 och har på den tiden inte haft något fall där en kund med en mjukvaruoptimering har fått problem vid t.ex. besiktning av bilen, service eller garantiåtgärd på en märkesverkstad.

Generellt optimerar vi bilarna enbart med mjukvara. Det innebär att det normalt inte lämnas några fysiska spår av vårt arbete. För att i ett sånt läge upptäcka optimeringen krävs, så vitt vi känner till, (1) specialistkunskaper, (2) att någon aktivt letar efter en optimerad mjukvara i bilen, (3) hårdvara och program som är specialanpassat för att kunna läsa ur, avkoda och presentera mjukvaran i bilen.

Denna kompetens och/eller nödvändiga verktyg för detta finns normalt inte i verkstäderna i landet och vi misstänker att det är en stor bidragande orsak till att vi inte stött på något liknande hittills.

Så även om det finns en teoretisk risk att någon djupdyker i programvaran för att se om den är modifierad eller inte, så har vår verklighet hittills visat att den risken är minimal.

Vi sparar i vår databas alla originalfiler och optimerade filer från varje enskild optimering som vi gör. De finns tillgängliga för framtida bruk, t.ex. vid en återställning till original eller vid behov en återoptimering av samma bil.

Kontakta oss om du har några önskemål eller mot förmodan skulle stöta på några problem så ser vi till att göra allt vi kan för att snabbt och smidigt hjälpa dig.

Våra optimeringar är framtagna genom en gedigen utveckling och rigorösa tester i samband med omfattande analyser. De utvecklas och utvärderas runtom i världen i vårt nätverk med välrenommerade optimeringsföretag.

På bilar med manuella växellådor och kopplingar har vi anpassat effektuttagen så att originaldelarna klarar av det. I annat fall ingår i regel de nödvändiga delarna i optimeringspaketet och då framgår det tydligt.

Huvudregeln är som alltid att bilen ska vara i ett bra skick. Om en koppling t.ex. redan är sliten så kan den börja slira av att motorn producerar mer vridmoment än original. Är den dock i bra skick så är det inga problem om vi inte specifikt har skrivit att den eller något annat behöver uppgraderas i samband med något optimeringssteg.

Våra optimeringar är framtagna genom en gedigen utveckling och rigorösa tester i samband med omfattande analyser. De utvecklas och utvärderas runtom i världen i vårt nätverk med välrenommerade optimeringsföretag.

Bilar med automatlådor kan vara känsliga för ett ökat vridmoment och därför arbetar vi regelbundet med olika metoder för att förebygga problem:

1: Genom att anpassa mjukvaran till motorn så att den är snällare mot växellådan just vid växlingar.

2: Genom att anpassa mjukvaran till automatlådan så att den klarar av ett ökat vridmoment från motorn.

3: Ofta kombineras bägge åtgärder för att skapa de bästa förutsättningarna.

Exakt åtgärd skiljer mellan fordonen beroende på vad våra tester och analyser har lett fram till.

Vi har optimerat bilar sedan 2003 och har på den tiden inte haft något fall där en kund med en mjukvaruoptimering har fått problem vid en programvaruuppdatering på en märkesverkstad.

Det krävs ofta att biltillverkarna / motortillverkarna går igenom utdragna miljöcertifieringsprocesser för att ändra på motorns mjukvara. Detta gör att biltillverkarna ofta är restriktiva mot sådana ändringar och bl.a. pga. det inte rör motorns programvara.

En bil består idag ofta av många olika styrenheter, t.ex. styrenhet för motor, abs, fyrhjulsdrift, klimatanläggning osv… I motorstyrenheten finns också en mängd olika ”kapitel”. Normalt när man uppdaterar en programvara, oavsett var detta görs, så uppdateras endast det kapitel som är nödvändigt att uppdatera. Ofta uppdateras dessutom alltså helt andra styrenheter än motorns. För att vår programvara ska påverkas vid en serviceuppdatering av bilens mjukvara krävs dels att det är just motorns styrenhet som uppdateras då och dels att det är ett av de kapitel som vår optimering har förändrat parametrarna i som uppdateras.

Som en liknelse kan man säga att den data som ingår i vår optimering är som en nål i en höstack i förhållande till all data som finns i bilens olika styrsystem. Risken att vår optimering påverkas vid en uppdatering är liten, vilket också har bekräftats av att vi sedan 2003 inte har stött på ett enda sådant fall.

Vi sparar i vår databas alla originalfiler och optimerade filer från varje enskild optimering som vi gör. De finns tillgängliga för framtida bruk, t.ex. vid en återställning till original eller vid behov en återoptimering av samma bil.

Kontakta oss om du har några önskemål eller mot förmodan skulle stöta på några problem så ser vi till att göra allt vi kan för att snabbt och smidigt hjälpa dig.

Vårt utbud är mycket större än det vi hunnit ladda upp på denna hemsida. För att se vad vi har för produkter/tjänster att erbjuda till ditt fordon, fyll i formuläret på denna länk:

LÄNK TILL FORMULÄR

Vi kontaktar dig inom några dagar.

En motoroptimering är precis som det låter, en optimering av hur motorn arbetar som i regel resulterar i mer effekt och vridmoment. Det finns också optimeringar som specifikt är avsedda till att förbättra bränsleekonomin på fordonen.

Optimeringen görs i regel via fordonets diagnostikuttag (OBD2) vilket innebär att inga mekaniska förändringar görs på bilen.

I vissa fall skriver vi programmet via direktanslutning till motorstyrningen.

Den motoroptimering vi gör är genom en mjukvara, alltså inga fysiska moduler i fordonet. Det innebär att man med blotta ögat i praktiken inte kan se att någon förändring har gjorts på bilen. Med en effektbox har en fysisk förändring gjorts vilken enklare kan upptäckas i samband med t.ex. en fordonsbesiktning, verkstadsbesök och liknande.

Vi kan när som helst återställa bilen till original åter igen genom mjukvara, enkelt och smidigt utan några fysiska förändringar på bilen.

Våra optimeringar programmerar också om motorstyrningen från grunden och så att säkerhetsfunktioner inte stör motorns nya arbetsområde och även att inga felkoder ska uppkomma pga. olika saker. Många effektboxar orsakar störningar i fordonens avancerade system med många olika styrenheter som pratar med varandra och förväntar sig vissa förhållanden som ska gälla. När effektboxarna ändrar dessa förhållanden kan lätt följdproblem uppstå.

Effektboxar brukar ofta medföra problem i form av felkoder, märklig motorgång, motoravstängning (totalt livsfarligt i samband med omkörning t.ex.) osv… Vi har själva upplevt dessa problem tidigare då vi sålde effektboxar och har därför valt att sluta med det och enbart arbeta med mjukvaruoptimeringar.

Tänk på att en effektbox i praktiken uteslutande manipulerar fordonets originalsystem medan våra optimeringar från grunden programmerar om systemen så att dom jobbar exakt som vi vill. Det är en stor skillnad i tillvägagångssätt som också ofta ger en stor skillnad i effekt på helhetsresultatet.

En sak som inte är ovanligt är t.ex. att färddatorns uppgifter om motorns faktiska förbrukning kan bli helt felaktiga i samband med att en effektbox monterats. Det kan t.ex. ge sken av att motorn drar mycket mindre än vad den faktiskt drar.

Först måste man skilja mellan faktisk effektökning och annonserad effektökning. Det förekommer mycket falska siffror som helt enkelt är påhittade och inte alls realistiska och uppnåeliga utan fler modifikationer på fordonen.

Vi använder världens mest exakta utrustning för att mäta effekt på bilar, medan de flesta som arbetar med motoroptimering inte har någon effektmätningsutrustning över huvud taget och de som har det inte har utrustning som går- eller har kalibrerats enligt industriella normer för vad som krävs för att kunna producera tillförlitliga mätresultat.

Vi har också marknadens bästa testcell för mätningar och simuleringar av körförhållanden på bilar. Ingen annan har den sammansättningen av marknadsledande utrustning som vi arbetar med och vi har investerat långt över 3 Mkr i vårt testlabb.

Rent generellt rekommenderar vi våra kunder att bli lätt skeptiska om de hittar optimeringssteg på marknaden som bara genom mjukvara skulle påstås ge mycket högre siffror än det vi marknadsför på vår hemsida. Vi arbetar mycket med mjukvarorna och det ska inte vara möjligt att göra några större förbättringar än det vi erbjuder.

En annan aspekt är tillförlitligheten. Något som gäller uteslutande på alla optimeringar som vi utför och erbjuder är att vi dragit en gräns där vi och våra partners baserat på omfattande underlag och erfarenheter från fordonen har begränsat t.ex. varvtal och vridmoment av hållbarhetsskäl.

Det är möjligt att det går att plocka ur mer effekt/vridmoment en viss period, men kanske till följd av ett haveri så småningom. Det är viktigt att undvika liknande och det är inte klokt att ”kräma ur det sista”.

Därför har vi ofta valt att inte göra det och rekommenderar starkt även våra kunder att hålla sig till dom nivåer som vi erbjuder, så länge det handlar om rena mjukvaruoptimeringar och inte att man även byter hårdvara i motorn och på bilen.

Det finns ett antal företag och privatpersoner på marknaden som erbjuder motoroptimeringar. De flesta av dessa har ingen ingående kunskap kring innehållet, utan arbetar bara med att läsa ur och läsa i filer ur fordonen.

Optimeringarnas källor kan vara många olika, allt ifrån något egenutvecklat till något som har hittats på nätet och laddats ner. Kvalitén skiljer enormt mellan de olika förekommande optimeringar som vi har analyserat på marknaden och många har varit direkt skadliga mot motorerna.

Det är några av ett antal skäl till att annonserade uppgifter på nätet kan variera mer eller mindre och i slutändan handlar det om trovärdigheten hos källan.

PBZ i Uppsala har marknadens mest avancerade verktyg för mätning av effekt på bilar – Rototest.

Om du vill ha effektmätning innan- och efter, skriv det i meddelanderutan i samband med beställning.

Pris för innan/eftermätning:

Tvåhjulsdriven bil: 3000kr
Fyrhjulsdriven bil: 4000kr

Denna sida drivs av PBZ AB. Vi tillhandahåller en informations- och bokningstjänst här som ger överblick över ett produktsortiment och försäljningsorter för det.

Vem du köper optimeringstjänsten av beror på vilken återförsäljare som du handlar av. Återförsäljarnätverket består av olika bolag runtom i landet. Du hittar våra återförsäljare HÄR.

Inga för närvarande.

Vi har idag ett färdigt och mycket enkelt koncept för företag som vill erbjuda motoroptimeringar till sina kunder. Kontakta oss vid intresse så berättar vi mer.

Telefon: 018-66 63 68
Epost: info@pbz.se

Söker du chip till bil, chip till lastbil eller vill du chippa din bil, eller chippa din lastbil? Då har du kommit rätt. Här hittar du motoroptimering till bil och motoroptimering till lastbil. Det kallas även för chiptrim, trimchip, trimkit osv. Vi har program till Audi (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, S3, S4, S5, S6, S8, Q5, Q7 m.fl), Volkswagen (Golf, Caddy, Passat, Scirocco m.fl.), BMW (318, 320, 325, 330, 335, 520, 525, 530, 535, 540, M3, M5 m.fl), Seat (Leon, Cordoba m.fl), Citroën (C2, C3, C4, Berlingo m.fl), Peugeot 207, 307, 407 m.fl), Mitsubishi (Lancer, Pajero, L200 Outlander m.fl), Hyundai Accent, Sonata, Santa Fe, i10, i20, i30 m.fl), Nissan (Micra, Navara, Patrol, Qashqai, X-trail, Pathfinder, Primastar m.fl), Volvo S40, V40, V50, S60, V70, XC60, XC70, XC90 m.fl), Skoda (Octavia, Yeti, Superb, Fabia, Roomster m.fl), Porsche, Ferrari och andra bilar. Vi har även miljöoptimering bilar, miljöoptimering lastbilar, dieseloptimering till bilar och lastbilar mm.