FRÅGOR & SVAR

Kärt barn har många namn. Dessutom används namnen ofta även felaktigt vilket leder till förvirring. Här försöker vi redogöra för de olika begreppen.

Motoroptimering

En motoroptimering innebär att motorn i sig eller styrningen av motorn (ofta genom  en motorstyrenhet) optimeras. Vad man optimerar för avgörs helt av vad man strävar efter och sätter upp för mål.

Man kan t.ex. optimera en motor för att ge lägre avgasvärden, dra mindre bränsle, ge mer vridmoment, varva högre, få en viss karaktär osv. Ibland finns det samverkanseffekter när man optimerar, dvs. samtidigt som man optimerar för en egenskap, får man andra önskade egenskaper på köpet. Ibland blir det tvärt om vilket kan innebära att man inte kan få allt samtidigt, utan får välja ett par specifika mål medan man får offra andra.

Mappning

En mappning innebär i regel uteslutande att man justerar mjukvara i en styrenhet för att få vissa önskade egenskaper och/eller eliminera vissa oönskade egenskaper.

Mappning handlar ofta om ett manuellt skräddarsytt arbete som av utföraren (s.k. ”mapparen”) görs i ”closed loop”, dvs. man gör justeringar och utvärderar dem och fortsätter göra justeringar för att eftersträva de resultat man önskar.

Chippning / chiptrim

Förr i tiden brukade man fysiskt löda ur och i chip på kretskorten till styrenheterna. Man brukade ”bränna” chip som man lödde dit.

Nuför tiden är det nästan aldrig som man behöver gå tillväga på det sättet. Den gamla metoden gjorde det också rätt omständigt att göra finjusteringar, då det ofta gick åt ett chip för varje justering. För att påskynda chipbytena var det vanligt att man lödde dit en sockel som chipen kunde tryckas i/dras ut ur enkelt, men det tog ändå relativt lång tid att arbeta så.

Däremot har begreppet ”chippa”, ”chippning”, ”chiptrimning” och liknande hängt med, trots att man egentligen inte arbetar så längre.

Det man idag brukar mena med att t.ex. ”chippa bilen” är att optimera motorn i bilen.

Hos en PBZ Tuning Partner går optimeringen i regel till så här:

 1. En kontroll görs på ifall vi har rätt optimeringsrutin för det aktuella fordonet.
 2. Fordonet får en snabb hälsokontroll för att undvika att vi optimerar ett fordon som inte är i skick att optimeras. T.ex. kanske har oljeläckage, en dålig turbo eller liknande.
 3. Vi läser ur mjukvaran som är i fordonet.
 4. Vi stämmer av att mjukvaran är original och bekräftar att vår optimeringsrutin överensstämmer.
 5. Vi tillämpar de ändringar som ska göras enligt vår rutin för den specifika fordonstypen.
 6. Vi skriver den justerade mjukvaran till fordonet.
 7. Fordonet provkörs och vi utför kontroller för att verifiera att optimeringen fungerar som det är tänkt. Om det skulle visa sig att justeringar krävs, så justeras mjukvaran och testas tills vi är nöjda med resultatet.
 8. Vi utfärdar ett optimeringscertifikat och lämnar ut fordonet tillsammans med ett omfattande garantiskydd genom vår unika optimeringsgaranti.

Optimeringen görs i regel via fordonets diagnostikuttag (OBD2) vilket innebär att inga mekaniska förändringar görs på bilen. I vissa fall skriver vi programmet via direktanslutning till motorstyrningen.

Den motoroptimering vi gör är genom en mjukvara, alltså inga fysiska moduler i fordonet. Det innebär att man med blotta ögat i praktiken inte kan se att någon förändring har gjorts på bilen. Med en effektbox har en fysisk förändring gjorts vilken enklare kan upptäckas i samband med t.ex. en fordonsbesiktning, verkstadsbesök och liknande.

Vi kan när som helst återställa bilen till original åter igen genom mjukvara, enkelt och smidigt utan några fysiska förändringar på bilen.

Våra optimeringar programmerar också om motorstyrningen från grunden och så att säkerhetsfunktioner inte stör motorns nya arbetsområde och även att inga felkoder ska uppkomma pga. olika saker. Många effektboxar orsakar störningar i fordonens avancerade system med många olika styrenheter som pratar med varandra och förväntar sig vissa förhållanden som ska gälla. När effektboxarna ändrar dessa förhållanden kan lätt följdproblem uppstå.

Effektboxar brukar ofta medföra problem i form av felkoder, märklig motorgång, motoravstängning (totalt livsfarligt i samband med omkörning t.ex.) osv… Vi har själva upplevt dessa problem tidigare då vi sålde effektboxar och har därför valt att sluta med det och enbart arbeta med mjukvaruoptimeringar.

Tänk på att en effektbox i praktiken uteslutande manipulerar fordonets originalsystem medan våra optimeringar från grunden programmerar om systemen så att dom jobbar exakt som vi vill. Det är en stor skillnad i tillvägagångssätt som också ofta ger en stor skillnad i effekt på helhetsresultatet.

En sak som inte är ovanligt är t.ex. att färddatorns uppgifter om motorns faktiska förbrukning kan bli helt felaktiga i samband med att en effektbox monterats. Det kan t.ex. ge sken av att motorn drar mycket mindre än vad den faktiskt drar.

Följ guiden från startsidan och på resultatsidan så hittar du ett formulär för att beställa för just din motor.

Om du inte vill beställa online så går det också bra att kontakta en Tuning Partner direkt.

Våra återförsäljare hittar du på DENNA LÄNK.

Normalt brukar vi kunna ta emot din bil inom 2-3 arbetsdagar från att du beställer en optimering av ditt fordon.

Vi vill ha en dag på oss. Normalt tar vi emot fordonet på morgonen och kan leverera den färdig under eftermiddagen.

Hör av dig om du vill ha optimeringen utförd snabbare. Det kan finnas möjligheter för det.

Det finns ibland även möjlighet för att vi åker ut och utför optimeringen i fält. Kontakta oss om du är intresserad av att vi kommer ut till dig för att utföra detta. En utkörningskostnad kan tillkomma.

Väljer du Steg 2 behöver du inte köpa Steg 1.

I vissa fall kräver Steg 2 fysiska modifikationer på fordonet. T.ex. större downpipe. I sådana fall tillkommer en kostnad för det.

Rent formellt brukar fabriksgarantier upphöra så fort man gör något med fordonet som inte är original. Dock har vi optimerat bilar sedan 2003 och har på den tiden inte haft något fall där en kund pga. en mjukvaruoptimering har fått problem med tillverkaren.

Generellt optimerar vi bilarna enbart med mjukvara. Det innebär att det normalt inte lämnas några fysiska spår av vårt arbete. För att i ett sånt läge upptäcka optimeringen krävs, så vitt vi känner till, (1) specialistkunskaper, (2) att någon aktivt letar efter en optimerad mjukvara i bilen, (3) hårdvara och program som är specialanpassat för att kunna läsa ur, avkoda och presentera mjukvaran i bilen.

Denna kompetens och/eller nödvändiga verktyg för detta finns normalt inte i verkstäderna i landet och vi misstänker att det är en stor bidragande orsak till att vi inte stött på något liknande hittills.

Så även om det finns en teoretisk risk att någon djupdyker i programvaran för att se om den är modifierad eller inte, så har vår verklighet hittills visat att den risken är minimal.

Vi sparar i vår databas alla originalfiler och optimerade filer från varje enskild optimering som vi gör. De finns tillgängliga för framtida bruk, t.ex. vid en återställning till original eller vid behov en återoptimering av samma bil.

Kontakta oss om du har några önskemål eller mot förmodan skulle stöta på några problem så ser vi till att göra allt vi kan för att snabbt och smidigt hjälpa dig.

Glöm inte att med en PBZ Motoroptimering som görs hos någon av våra Tuning Partners runtom i landet, så har du i regel ett omfattande garantipaket som ingår.

Vi har optimerat bilar sedan 2003 och har på den tiden inte haft något fall där en kund med en mjukvaruoptimering har fått problem vid t.ex. besiktning av bilen, service eller garantiåtgärd på en märkesverkstad.

Generellt optimerar vi bilarna enbart med mjukvara. Det innebär att det normalt inte lämnas några fysiska spår av vårt arbete. För att i ett sånt läge upptäcka optimeringen krävs, så vitt vi känner till, (1) specialistkunskaper, (2) att någon aktivt letar efter en optimerad mjukvara i bilen, (3) hårdvara och program som är specialanpassat för att kunna läsa ur, avkoda och presentera mjukvaran i bilen.

Denna kompetens och/eller nödvändiga verktyg för detta finns normalt inte i verkstäderna i landet och vi misstänker att det är en stor bidragande orsak till att vi inte stött på något liknande hittills.

Så även om det finns en teoretisk risk att någon djupdyker i programvaran för att se om den är modifierad eller inte, så har vår verklighet hittills visat att den risken är minimal.

Vi sparar i vår databas alla originalfiler och optimerade filer från varje enskild optimering som vi gör. De finns tillgängliga för framtida bruk, t.ex. vid en återställning till original eller vid behov en återoptimering av samma bil.

Kontakta oss om du har några önskemål eller mot förmodan skulle stöta på några problem så ser vi till att göra allt vi kan för att snabbt och smidigt hjälpa dig.

Våra optimeringar är framtagna genom en gedigen utveckling och rigorösa tester i samband med omfattande analyser. De utvecklas och utvärderas runtom i världen i vårt nätverk med välrenommerade optimeringsföretag.

På bilar med manuella växellådor och kopplingar har vi anpassat effektuttagen så att originaldelarna klarar av det. I annat fall ingår i regel de nödvändiga delarna i optimeringspaketet och då framgår det tydligt.

Huvudregeln är som alltid att bilen ska vara i ett bra skick. Om en koppling t.ex. redan är sliten så kan den börja slira av att motorn producerar mer vridmoment än original. Är den dock i bra skick så är det inga problem om vi inte specifikt har skrivit att den eller något annat behöver uppgraderas i samband med något optimeringssteg.

Ja, det gör vi ibland i de fall vi anser att det är lämpligt att göra det.

Generellt kan man säga att vi jobbar med ett, eller flera av nedanstående metoder för att uppnå maximal hållbarhet och livslängd i fordonens drivlinor:

 1. Genom att motorstyrningen skickar ut rätt (uppdaterad) information om motorns nya vridmoment i fordonets canbussystem vilket gör att t.ex. automatlådor och traction control anpassar sina respektive regleringar till rätt information. T.ex. reglerar snabbare och mer distinkt när motorn ger högre vridmoment.
 2. Genom att anpassa mjukvaran till motorn så att den är snällare mot växellådan just vid växlingar. T.ex. genom att rampa vridmomentet ner och upp igen efter genomförd växling.
 3. Genom att anpassa mjukvara hörande till styrningen av automatlådor så att de klarar av ett ökat vridmoment från motorn.

Exakt åtgärd skiljer mellan fordonen beroende på vad våra tester och analyser har lett fram till.

Vi har optimerat bilar sedan 2003 och det är ovanligt att våra kunder blir av med sin mjukvaruoptimering vid en programvaruuppdatering på en märkesverkstad.

Det krävs ofta att biltillverkarna / motortillverkarna går igenom utdragna miljöcertifieringsprocesser för att ändra på motorns mjukvara. Detta gör att biltillverkarna ofta är restriktiva mot sådana ändringar och bl.a. pga. det inte rör motorns programvara.

En bil består idag ofta av många olika styrenheter, t.ex. styrenhet för motor, abs, fyrhjulsdrift, klimatanläggning osv… I motorstyrenheten finns också en mängd olika ”kapitel”. Normalt när man uppdaterar en programvara, oavsett var detta görs, så uppdateras endast det kapitel som är nödvändigt att uppdatera. Ofta uppdateras dessutom alltså helt andra styrenheter än motorns. För att vår programvara ska påverkas vid en serviceuppdatering av bilens mjukvara krävs dels att det är just motorns styrenhet som uppdateras då och dels att det är ett av de kapitel som vår optimering har förändrat parametrarna i som uppdateras.

Som en liknelse kan man säga att den data som ingår i vår optimering är som en nål i en höstack i förhållande till all data som finns i bilens olika styrsystem. Risken att vår optimering påverkas vid en uppdatering är liten, vilket också har bekräftats av att vi sedan 2003 inte har stött på ett enda sådant fall.

Vi sparar i vår databas alla originalfiler och optimerade filer från varje enskild optimering som vi gör. De finns tillgängliga för framtida bruk, t.ex. vid en återställning till original eller vid behov en återoptimering av samma bil.

Kontakta oss om du har några önskemål eller mot förmodan skulle stöta på några problem så ser vi till att göra allt vi kan för att snabbt och smidigt hjälpa dig.

Vårt utbud är mycket större än det vi hunnit ladda upp på denna hemsida. För att se vad vi har för produkter/tjänster att erbjuda till ditt fordon, fyll i formuläret på denna länk:

LÄNK TILL FORMULÄR

Vi kontaktar dig inom några dagar.

Fordon som går på bensin:

Om du optimerar ett fordon för att få ut mer effekt så ska du alltid börja med att tanka bästa möjliga bränsle. Dels ger det motorn mer effekt direkt och dels kommer bilens adaptioner att se att bränslet är av hög kvalite och också därmed begära mer effekt från motorn.

Grundregel:

Kör på minst 98-oktan när du tänker ”gasa”. Kör lugnt om du kör på lägre kvalitet.

Fordon som går på diesel:

Liknande filosofi som för bensinfordon. Tanka det bästa diesel du får tag på om du tänker köra hårt med motorn. Kör lugnt om du är osäker på dieselkvalitén.

Först måste man skilja mellan faktisk effektökning och annonserad effektökning. Det förekommer mycket falska siffror som helt enkelt är påhittade och inte alls realistiska och uppnåeliga utan fler modifikationer på fordonen.

Vi använder världens mest exakta utrustning för att mäta effekt på bilar, medan de flesta som arbetar med motoroptimering inte har någon effektmätningsutrustning över huvud taget och de som har det inte har utrustning som går- eller har kalibrerats enligt industriella normer för vad som krävs för att kunna producera tillförlitliga mätresultat.

Vi har också marknadens bästa testcell för mätningar och simuleringar av körförhållanden på bilar. Ingen annan har den sammansättningen av marknadsledande utrustning som vi arbetar med och vi har investerat långt över 3 Mkr i vårt testlabb.

Rent generellt rekommenderar vi våra kunder att bli lätt skeptiska om de hittar optimeringssteg på marknaden som bara genom mjukvara skulle påstås ge mycket högre siffror än det vi marknadsför på vår hemsida. Vi arbetar mycket med mjukvarorna och det ska inte vara möjligt att göra några större förbättringar än det vi erbjuder.

En annan aspekt är tillförlitligheten. Något som gäller uteslutande på alla optimeringar som vi utför och erbjuder är att vi dragit en gräns där vi och våra partners baserat på omfattande underlag och erfarenheter från fordonen har begränsat t.ex. varvtal och vridmoment av hållbarhetsskäl.

Det är möjligt att det går att plocka ur mer effekt/vridmoment en viss period, men kanske till följd av ett haveri så småningom. Det är viktigt att undvika liknande och det är inte klokt att ”kräma ur det sista”.

Därför har vi ofta valt att inte göra det och rekommenderar starkt även våra kunder att hålla sig till dom nivåer som vi erbjuder, så länge det handlar om rena mjukvaruoptimeringar och inte att man även byter hårdvara i motorn och på bilen.

Det finns ett antal företag och privatpersoner på marknaden som erbjuder motoroptimeringar. De flesta av dessa har ingen ingående kunskap kring innehållet, utan arbetar bara med att läsa ur och läsa i filer ur fordonen.

Optimeringarnas källor kan vara många olika, allt ifrån något egenutvecklat till något som har hittats på nätet och laddats ner. Kvalitén skiljer enormt mellan de olika förekommande optimeringar som vi har analyserat på marknaden och många har varit direkt skadliga mot motorerna.

Det är några av ett antal skäl till att annonserade uppgifter på nätet kan variera mer eller mindre och i slutändan handlar det om trovärdigheten hos källan.

När vi utvecklar en ny optimering till ett visst fordon analyserar vi mängder med data och finjusterar tills vi är nöjda med resultatet. Baserat på det tar vi fram ett recept för den fordonsmodellen och den mjukvarutypen. 
 
När vi optimerar ett nytt fordon, efter att vi gjort en hälsokontroll, läser vi ur mjukvaran, identifierar mjukvarutyp och tar sen fram vårt recept för den fordonsmodellen och mjukvarutypen.
 
Efter att vi gjort de förändringar som vi definierat för kombinationen ovan kan vi för att verifiera resultatet jämföra de datakanaler och mätvärden som fordonet själv förmedlar via diagnostikuttaget med de ramar vi vet att vi vill ligga inom, baserat på vår ursprungliga utveckling, t.ex. luftflöde, laddtryck, bränslekonsumption, bränsleblandning, vridmomentberäkning, tändning mm.
 
När vi ser att mätvärdena ligger rätt och baserat på vårt metodiska tillvägagångssätt är det rimligt att anta att även det nyoptimerade fordonet t.ex. levererar liknande effekt- och vridmoment som den vi ursprungligen utvecklade optimeringen på.
 
Om man ändå skulle vilja mäta effekten innan- och efter en optimering så kan vi erbjuda det mot en kostnad. Priser för det hittar du HÄR. Innanmätningen gör vi innan en optimering och eftermätningen gör vi tidigast en vecka efter att optimeringen är utförd pga. adaptioner som behöver stabiliseras i bilens styrenheter och reglering.

Denna sida drivs av PBZ AB. Vi tillhandahåller en informations- och bokningstjänst här som ger överblick över ett produktsortiment och försäljningsorter för det.

Vem du köper optimeringstjänsten av beror på vilken återförsäljare som du handlar av. Återförsäljarnätverket består av olika bolag runtom i landet. Du hittar våra återförsäljare HÄR.

Vi har idag ett färdigt och mycket enkelt koncept för företag som vill erbjuda motoroptimeringar till sina kunder. Kontakta oss vid intresse så berättar vi mer.

Telefon: 018-66 63 68
Epost: info@pbz.se

Söker du chip till bil, chip till lastbil eller vill du chippa din bil, eller chippa din lastbil? Då har du kommit rätt. Här hittar du motoroptimering till bil och motoroptimering till lastbil. Det kallas även för chiptrim, trimchip, trimkit osv. Vi har program till Audi (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, S3, S4, S5, S6, S8, Q5, Q7 m.fl), Volkswagen (Golf, Caddy, Passat, Scirocco m.fl.), BMW (318, 320, 325, 330, 335, 520, 525, 530, 535, 540, M3, M5 m.fl), Seat (Leon, Cordoba m.fl), Citroën (C2, C3, C4, Berlingo m.fl), Peugeot 207, 307, 407 m.fl), Mitsubishi (Lancer, Pajero, L200 Outlander m.fl), Hyundai Accent, Sonata, Santa Fe, i10, i20, i30 m.fl), Nissan (Micra, Navara, Patrol, Qashqai, X-trail, Pathfinder, Primastar m.fl), Volvo S40, V40, V50, S60, V70, XC60, XC70, XC90 m.fl), Skoda (Octavia, Yeti, Superb, Fabia, Roomster m.fl), Porsche, Ferrari och andra bilar. Vi har även miljöoptimering bilar, miljöoptimering lastbilar, dieseloptimering till bilar och lastbilar mm.