Policy för inhämtande av samtycke

Syftet med denna policy är att förklara hur PBZ AB (PBZ, Performance By Z AB, org.nr. 556675-9386, Märstagatan 12, 753 23 Uppsala, fortsatt kallad ”PBZ” i denna policy) behandlar personuppgifter från personer som ger samtycke till:

 1. Samtycke för beställning (gäller 12 månader),
 2. Samtycke för personlig rådgivning,
 3. Samtycke till marknadsföring

1. Vem ansvarar för hanteringen av information om mig?

De tjänster du registrerar dig för tillhandahålls av PBZ i samarbete med den av PBZs återförsäljare som du väljer eller blir tilldelad för utförandet av tjänsterna. PBZ och den allokerade återförsäljaren är gemensamma personuppgiftsansvariga som ansvarar för att hantera informationen om dig. Vissa tjänster tillhandahålls av den lokala återförsäljaren i ditt land/din region, andra tjänster tillhandahålls av PBZ, slutligen finns det även tjänster som tillhandahålls av parterna tillsammans.

I detta syfte har parterna ingått ett avtal enligt artikel 26 i GDPR genom vilket huvudansvaret för att inhämta samtycke på ett korrekt sätt. PBZ kommer så småningom att radera eller anonymisera den data du lämnar. För ytterligare information om detta, vänligen kontakta info@pbz.se eller besök www.PBZ.se .

Du kan se ansvariga återförsäljare till PBZ för relevanta samtyckesalternativ i avsnitt (2.) nedan. När det gäller de samtycken du ger är PBZ personuppgiftsansvarig enligt nedan.

2. Hur hanteras min data?

I de flesta fall när du kontaktar PBZ kommer vi huvudsakligen att behandla dina uppgifter baserat på ett avtalsförhållande mellan dig och PBZ.

Nedan visar de olika samtyckes alternativ du kan välja. För varje samtyckes alternativ visar det (i) de ändamål som information om dig används för, och för varje ändamål, vilken information vi samlar in, (ii) med vem informationen delas, (iii) hur länge den behålls och (iv) på vilken rättslig grund den behandlas. Beskrivning av den rättsliga grunden görs med hänvisning till relevanta artiklar i EUs allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”).

Vilken information PBZ samlar in beror på vilken tjänst du har registrerat dig för och vilket eller vilka samtycken du har gett. För mer information om de olika samtyckes kraven, se information nedan. Informationen som listas för varje samtyckes alternativ nedan är exempel på den information som PBZ kan samla in. Beroende på vilken information du (frivilligt) har lämnat till PBZ kan PBZ endast behålla en del av informationen som nämns nedan.

2.1. Samtycke för beställning (gäller 12 månader)

För vilka ändamål samlar vi in och använder information om dig?

För att behandla dina produkt- och tjänstebeställningar, inklusive leverans för att behandla din beställning, för att lagra den information du tillhandahåller oss och för att hantera dina valda preferenser (datakategorierna 1.-4.)

Vilken information samlas in om dig?

Informationen som samlas in är den information du lämnar till PBZ i samband med din beställning. Detta kan omfatta:

 1. Personliga uppgifter (förnamn, efternamn, postadress och om nödvändigt födelsedatum, kön, och personnummer),
 2. Kontaktuppgifter (e-postadress och om nödvändigt telefonnummer)
 3. Fordon-och produktdetaljer och information om nödvändigt för att kunna leverera rätt produkt (typ av produkt som används, typ av optimering, optimering datum)
 4. Transaktionsdetaljer (t.ex. ordrar och fakturor)

Med vem delar vi denna information?

Tredje part som agerar på instruktion från PBZ (t.ex. leverantörer och partners av tjänster, programvara från tredje part). PBZ säljer aldrig din information eller delar den med andra tredje parter som använder den för sina egna ändamål.

På vilken rättslig grund behandlar vi denna information?

Informationen behandlas för att uppfylla avtalsförpliktelser och på grundval av ditt samtycke, se artiklarna 6.1 b och 6.1 a, se 9.2 a i GDPR.

Hur länge behåller vi den här informationen?

Detta kortsiktiga samtycke är giltigt i 12 månader.

Data kommer att raderas om en användare återkallar samtycke (såvida vi inte behöver behålla uppgifterna enligt lag) eller om användaren inte inom 12 månader har gett PBZ en annan form av samtycke för databehandling.

Uppgifter om transaktioner lagras i dokumentationssyfte i enlighet med tillämplig lokal lagstiftning, t.ex. lag inom bokföring, skatt, kvalitet eller begränsning av åtgärder.

Ansvarigt företag

PBZ

2.2. Samtycke för personlig rådgivning

För vilka ändamål samlar vi in och använder information om dig?

Lagra den information du lämnar till oss och hantera dina valda preferenser (datakategorierna 1.-6.)

Ge personlig rådgivning om produkter, service och support (datakategorierna 1.-5.)

Skräddarsy informationen som PBZ skickar till dig baserat på dina preferenser och information och skicka personliga servicemeddelanden, påminnelser och optimeringar (uppgift kategorierna 1., 3., 4., 6.)

Utveckla och/eller förbättra PBZs produkter, tekniker, algoritmer, kommunikationsmodellen, appar och andra tjänster, bland annat genom att få en bättre förståelse för användarupplevelse, beteende och preferenser. Detta inkluderar också att få insikter och utveckla och dokumentera produkt- och marknadsföring påståenden relaterade till PBZs produkter och tjänster (uppgift kategorierna 1., 3., 4., 5.)

Behandla dina produkt- och prov beställningar och service förfrågningar, (uppgift kategorierna 1., 2., 3.)

Vilken information samlas in om dig? 

Informationen som samlas in är den information du lämnar till PBZ. Detta kan omfatta:

 1. Personliga uppgifter (förnamn, efternamn, adress och om nödvändigt födelsedatum, kön)
 2. Kontaktuppgifter (e-postadress, och om nödvändigt telefonnummer)
 3. Fordon-och produktdetaljer och information om nödvändigt för att kunna leverera rätt produkt (typ av produkt som används, typ av optimering, optimering datum) 
 4. Informations preferenser: Typ av information du valt att ta emot
 5. Transactions Detaljer: Order, fakturor, datum och tider för samtal, möten och andra interaktioner med PBZ.
 6. Övrig information du delar med PBZ.

Med vem delar vi denna information?

Tredje parter som agerar på instruktion från PBZ (t.ex. leverantörer och partners av tjänster, programvara från tredje part). PBZ säljer aldrig din information eller delar den med andra tredje parter som använder den för sina egna ändamål.

På vilken rättslig grund behandlar vi denna information?

Informationen behandlas för att uppfylla avtalsförpliktelser och på grundval av ditt samtycke, se artiklarna 6.1 b och 6.1 a, se 9.2 a i GDPR.

Hur länge behåller vi den här informationen?

Så länge samtycke från användaren gäller. Data kommer att raderas om en användare återkallar samtycke eller om inga interaktioner mellan användaren och PBZ har ägt rum under de senaste tre åren (interaktioner inkluderar eventuella support förfrågningar, beställningar, brev, e-post meddelanden, samtal eller någon annan typ av kommunikation).

Uppgifter om transaktioner lagras i dokumentationssyfte i enlighet med tillämplig lokal lagstiftning, t.ex. lag inom bokföring, skatt, kvalitet eller begränsning av åtgärder.

Ansvarigt företag

PBZ

2.3. Samtycke för marknadsföring

För vilka ändamål samlar vi in och använder information om dig?

Kommunicera med dig via brev, telefon, e-post och sms, för att skicka nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial, inklusive marknadsföring, om relevanta erbjudanden för dig (datakategorierna 1.-5.)

Skräddarsy informationen som PBZ kommer att skicka till dig baserat på dina preferenser och detaljer (personuppgifter, tjänste- och produktinformation samt transaktions- och aktivitetsuppgifter), inklusive i form av personliga meddelanden, påminnelser, specialerbjudanden och fördelar (datakategorierna 1.-5.)

Utför segmenteringsanalys baserat på dina personuppgifter, tjänste- och produktinformation, transaktions- och aktivitetsuppgifter och information preferenser och för att få insikter, genomföra skräddarsydda kampanjer och rikta dig med information av relevans för dig (uppgift kategorierna 1., 3., 4., 5.)

Vilken information samlas in om dig?

Informationen som samlas in är den information du lämnar till PBZ. Detta kan omfatta:

 1. Personliga uppgifter (förnamn, efternamn, adress och om nödvändigt födelsedatum, kön)
 2. Kontaktuppgifter (e-postadress, och om nödvändigt telefonnummer)
 3. Fordon-och produktdetaljer och information om nödvändigt för att kunna leverera rätt produkt (typ av produkt som används, typ av optimering, optimering datum) 
 4. Informations preferenser: Typ av information du valt att ta emot
 5. Transactions Detaljer: Order, fakturor, datum och tider för samtal, möten och andra interaktioner med PBZ.

Med vem delar vi denna information?

Tredje parter som agerar på instruktion från PBZ (t.ex. leverantörer och partners av tjänster, programvara från tredje part). PBZ säljer aldrig din information eller delar den med andra tredje parter som använder den för sina egna ändamål.

På vilken rättslig grund behandlar vi denna information?

Informationen behandlas för att uppfylla avtalsförpliktelser och på grundval av ditt samtycke, se artiklarna 6.1 b och 6.1 a, se 9.2 a i GDPR.

Hur länge behåller vi den här informationen?

Så länge samtycke från användaren gäller. Data kommer att raderas om en användare återkallar samtycke eller om inga interaktioner mellan användaren och PBZ har ägt rum under de senaste tre åren (interaktioner inkluderar beställningar, brev, e-post meddelanden, samtal eller någon annan typ av kommunikation).

3. Hur hanteras min data?

Du kan återkalla dina samtycken när som helst utan kostnad. Att återkalla samtycke kommer inte att ha någon negativ inverkan på dig, men du kommer inte längre att kunna få de tillhörande tjänsterna och fördelarna. Samtycket är ett krav för att erhålla de tjänster de täcker (marknadsföring medgivande krävs för att ta emot marknadsföringsmaterial etc.). Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling baserat på samtycke före återkallande.

All personlig support, anpassning av information och/eller segmenteringsanalys som utförs under:

 1. Samtycke för beställning (gäller 12 månader),
 2. Samtycke för personlig rådgivning,
 3. Samtycke till marknadsföring ger inga juridiska eller andra liknande betydande effekter för dig. Det kommer t.ex. inte att hindra dig från att beställa produkter eller tjänster.

För mer information om hur PBZ hanterar dina personuppgifter, kontaktuppgifter till PBZs dataskyddsombud, vilka dina rättigheter som personuppgiftsansvarig är och hur du utövar dem.

4. Hur du kontaktar PBZ?

Kontaktuppgifter till PBZ hittar du HÄR.