Börja om
Börja om

PRISLISTA

PRISER FRÅN 4990:-

Samtliga priser är inkl. moms och installation av optimeringen (mjukvara) i bilen. Priserna gäller för mjukvaruoptimeringar (täcker 95% av vårt utbud av motoroptimeringar – chip). Ett fåtal optimeringar kräver även viss hårdvara (t.ex. större avgassystem). Om så är fallet framgår det av informationssidan. Kostnad för hårdvara och installation av hårdvara tillkommer.
Bilar / Husbilar
Övriga fordon
Steg 1: 4990kr
Lastbil, entreprenad, båt osv.:
Steg 2: 5990kr
 9990kr

Tillval

Permanent bortprogrammering av… * :
  • AdBlue-system: 990kr
  • EGR-system: 990kr
  • dieselpartikelfilter: 990kr
  • felkoder: 990kr
  • katalysator: 990kr
  • toppfartsspärr: 990kr
* Priserna gäller i samband med optimering, om det görs enskilt tillkommer 3490kr på priset.

Effektmätning

Effektmätning av bil innan- och efter optimering:
  • Tvåhjulsdriven bil: 3990kr
  • Fyrhjulsdriven bil: 4990kr
Mätning av effekt för jämförelse innan/efter optimering är endast möjligt i Kalmar och Uppsala. Betalas i samband med optimering. Mätning nr. 1 sker direkt innan optimering. Mätning nr. 2 sker tidigast 2v. efter utförd optimering pga. att adaptioner ska ha hunnit genomföras.

Avbokning / Uteblivet besök

Avbokning ska ske senast 24h innan den bokade tiden. Om det sker senare (eller inte alls) så debiteras 900kr inkl. moms.

utebliven optimering pga. fel på fordon

Om vi bedömer att fordonet inte bör optimeras pga. att den redan lider av fel, eller där något är i så pass dåligt skick att det finns en överhängande risk för fel, kan vi välja att inte utföra optimeringen, normalt i samband med en uppmaning om åtgärd av felet/felen. Om så sker kan vi debitera dig 500kr pga. avbrottet.

Återställning

Om du i framtiden skulle vilja återställa fordonet till tidigare/original mjukvara debiterar endast för den arbetstid som krävs för arbetet. Normalt ca. 1000-1500kr.